Ontstaan

Jacoline Bergman werkte in 2018 als verloskundige in een afgelegen gebied in Rwanda. In haar werk viel het op dat vrouwen vaak kennis over zwangerschap, geboorte en de kraamperiode misten. Door gebrek aan kennis zag zij vaak
complicaties die voorkomen hadden kunnen worden. Vrouwen in afgelegen gebieden zoals op de eilanden op het meer Kivu, kwamen vaak te laat of niet voor controles die levensreddend konden zijn.
Dit raakte haar en zij voelde zich geroepen om iets aan dit probleem te doen. In samenwerking met de lokale Anglicaanse kerk en Health Centers zette zij op vier locaties zwangerschapsvoorlichtingen op, voor alle zwangeren en hun partners in de regio. Daarnaast trainde zij lokale gezondheidsmedewerkers en ontwikkelde zij materialen om deze voorlichtingen te faciliteren. Om meer continuïteit te geven aan het project is Sifra Foundation ontstaan. 

De naam Sifra komt eenmaal in de bijbel voor en betekent 'schoonheid'. Sifra was een verloskundige die de kinderen en moeders van Israël hielp. Zonder angst voor de Farao, redde zij Joodse jongetjes (Ex 1:15-22). Stichting Sifra wil ook moeders en
kinderen helpen en zorgen dat zij dapper en zonder angst zijn.