Missie en visie

Onze visie is dat alle zwangeren in Oost- Afrika goede zorg omtrent zwangerschap, bevalling en kraamperiode ontvangen en voldoende
kennis hebben om zelfzorg toe te passen zodat moeder- en kindersterfte en ziekten
verminderen. 
Onze missie is om hoogwaardige zorg te leveren aan zwangeren, barenden en bevallen vrouwen. Zwangeren voorlichting te geven dicht bij de plek waar zij wonen door lokale gezondheidsmedewerkers. Door kennis bij
zwangeren te vergroten wil de stichting vrouwen empoweren. Daarnaast is de
missie om lokale gezondheidsmedewerkers voor dit werk op te leiden.